ΜΑΡΟΥΣΙ-Σωρός

Οικόπεδο με κτίσμα

Πώληση

329,45

150.000€

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

#

210525

455

€/m²

Περιγραφή

Πρόκειται για οικόπεδο υπό διαμόρφωση, εντός σχεδίου,στη περιοχή του Σωρού (Αμαρουσίου Χαλανδρίου). Είναι επίπεδο με παλιό κτίσμα, πολυγωνικό με ωραίο προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα: Το αρχικό οικόπεδο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αμαρουσίου έχει έκταση 266,40m². Με την προσκύρωση τμήματος 108m² και την ρυμοτόμηση τμήματος 44,95m² το τελικό οικόπεδο που προκύπτει θα έχει εμβαδόν 329,45m². Απαιτείται η διάνοιξη της οδού για την οικοδόμιση του οικοπέδου.
Είναι ένα οικόπεδο με προοπτική, σε οικοδομικό τετράγωνο αμιγούς κατοικίας, με συντελεστή δόμησης 1 και ποσοστό κάλυψης 40%. Διαθέσιμο τοπογραφικό.
This is a plot under construction, within the plan, in the area of ​​Soros (Maroussi, Chalandri). It is flat with an old building, polygonal with a nice orientation. More specifically: The initial plot located within the approved road plan of the municipality of Maroussi has an area of ​​266.40m². With the concreting of a 108m² section and the paving of a 44.95m² section, the resulting final plot will have an area of ​​329.45m². The opening of the road is required for the construction of the plot. It is a plot with perspective, in a building block of the pure house, with a building factor of 1 and a coverage rate of 40%. Topographic available.

Χαρακτηριστικά
Δωμάτια

-

Μπάνια-Wc

-

Οροφος

-

Parking
-
Αποθήκη
-
Οικόπεδο

-

Κατασκευή

-

Ανακαίνιση

-

Θέρμανση

-

Προσ/λισμός

Β.Ανατολικός

Θέση

Γωνιακό

Δόμηση

1/40%

Τοποθεσία

ΜΑΡΟΥΣΙ-Σωρός

Kaltezon, Marousi 151 25, Greece

Ποιότητα Τοποθεσίας

Καλές συγκοινωνίες σε μικρή απόσταση

4.5

Προσβασιμότητα σε καταναλωτικές αγορές

3.0

Σχολεία - Εκπαιδευτήρια σε μικρή απόσταση

4.0

Ασφάλεια & καλές δημόσιες υπηρεσίες

4.0

Ποιότητα περιβάλλοντος (φυσικού & κοινωνικού)

4.0

Υποδομές (επικοινωνίες, ανακύκλωση, δρόμοι, ...)

3.0