top of page
  • Γιώργος Παλαιτσάκης

Φορολογικός οδηγός

Έγινε ενημέρωση: 18 Νοε 2023

Αυτές είναι οι 20 αλλαγές στη φορολογία του 2024

Οι αλλαγές αυτές αφορούν στον τρόπο φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων, στη φορολογία εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών με εξαρτώμενα τέκνα, στις συναλλαγές με μετρητά, στη φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, την τήρηση των φορολογικών βιβλίων των επιχειρήσεων και τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

Αναλυτικά, από το επόμενο έτος θα τεθούν σε ισχύ οι ακόλουθες 20 αλλαγές στο φορολογικό σύστημα:

1 Καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων (καθαρών κερδών) εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων: Τα φορολογητέα εισοδήματα 735.320 ατομικών επιχειρήσεων εμπορίας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών θα προσδιοριστούν εναλλακτικά για τη χρήση του 2023 με αφετηρία υπολογισμού το ποσό των 10.920 ευρώ, που είναι το ύψος των ετήσιων μικτών αποδοχών ενός ιδιωτικού υπαλλήλου που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό.

2 Μείωση τέλους επιτηδεύματος κατά 25%-50%: Το τέλος επιτηδεύματος των 400-650 ευρώ που επιβάλλεται κάθε χρόνο στους αυτοαπασχολούμενους θα μειωθεί. Η μείωση θα ανέλθει σε 25% και το ποσό θα διαμορφώνεται στα επίπεδα των 300-487,50 ευρώ για όσους δηλώσουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα από αυτά που θα τούς προσδιορίσουν τα αντικειμενικά κριτήρια, ενώ για όσους δηλώσουν εισοδήματα υψηλότερα από αυτά που θα προκύψουν από τα αντικειμενικά κριτήρια το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά 50% και θα περιοριστεί στα επίπεδα των 200-325 ευρώ.

3 Αύξηση αφορολογήτων ορίων εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εξαρτώμενα τέκνα: Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για εργαζόμενο, συνταξιούχο ή κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 παιδί αυξάνεται από τα 9.000 στα 10.000 ευρώ, για εργαζόμενο, συνταξιούχο ή αγρότη με δύο παιδιά αυξάνεται από τα 10.000 ευρώ στα 11.000 ευρώ κ.ο.κ.

4 Απαγόρευση μετρητών στις αγορές ακινήτων: Το τίμημα για αγοραπωλησίες ακινήτων θα καταβάλλεται αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του.

5 Καταβολή επιδομάτων σε χρεωστική κάρτα: Η πληρωμή της πλειονότητας των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) θα γίνεται μέσω χρεωστικών καρτών.

6 Αύξηση προστίμου για συναλλαγές με μετρητά: Το πρόστιμο για αγορές αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, το οποίο σήμερα είναι 100 ευρώ, θα διαμορφωθεί στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης.

7 Υποχρεωτικά ηλεκτρονικές συναλλαγές για ορισμένα προϊόντα: Ολες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τέλος ταξινόμησης, θα γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

8 Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των παραστατικών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στην πλατφόρμα myData. Τα δηλούμενα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορεί να είναι μικρότερα από τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν.

9 Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ολες οι επιχειρήσεις και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγιά τους.

10 Καθιέρωση ψηφιακού πελατολογίου: Θα καθιερωθεί η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου από επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

11 Αμοιβή μέχρι 3.000 ευρώ για καταγγελίες κρουσμάτων παραποίησης φορολογικών στοιχείων λιανικών συναλλαγών: Οι πολίτες που καταγγέλλουν, μέσω της εφαρμογής «Appodixi», περιστατικά εκδόσεως αποδείξεων από παραποιημένες ή παραβιασμένες ταμειακές μηχανές, θα λαμβάνουν ως επιβράβευση αμοιβή ίση με το δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής για την οποία έγινε η καταγγελία, με ελάχιστο τα 100 ευρώ και μέγιστο τα 3.000 ευρώ. Προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι μετά την καταγγελία να γίνει έλεγχος και να επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμο για παραβίαση της ταμειακής.

12 Παρακολούθηση με κάμερες των εφοριακών όταν πραγματοποιούν ελέγχους ή συναντιούνται, κατόπιν ραντεβού, με φορολογούμενους στα γραφεία τους. Οι φορολογικοί έλεγχοι και οι προγραμματισμένες συναντήσεις των ελεγκτών με τους φορολογούμενους στα γραφεία της ΑΑΔΕ θα μπορούν να καταγράφονται με κάμερες, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση των φορολογουμένων.

13 Διακοπή συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας: Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων θα πρέπει να ελέγχουν τα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται για την ύπαρξη άδειας λειτουργίας, για το εάν έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια καθώς και για την ποιότητα των καυσίμων που διαθέτουν. Οφείλουν δε να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ για ενδεχόμενες παραβάσεις λαθρεμπορίας, νοθείας κ.λπ. που διαπιστώνουν και να διακόπτουν τη συνεργασία με παραβατικά πρατήρια. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω μέτρων θα επιβάλλονται στις υπόχρεες εταιρίες κυρώσεις, οι οποίες θα δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση.

14 Διετής σφράγιση εγκαταστάσεων για νοθεία, λαθρεμπορία καυσίμων και παραποίηση φορολογικών μηχανισμών: Η κύρωση της σφράγισης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων καθώς και για παραποίηση φορολογικών μηχανισμών ορίζεται σε δύο έτη στην εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται από την παραβατική επιχείρηση ή από άλλη που άνοιξε στη θέση της. Για την προστασία των εκμισθωτών, προβλέπεται δικαίωμά τους να ζητούν επιπλέον εγγύηση μισθωμάτων δύο ετών.

15 Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων: Θα επεκταθεί και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5% επί των εσόδων, υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης.

16 Επιβολή ΦΠΑ και τέλους επιτηδεύματος: Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Θα επιβαρύνονται δε με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο.

17 Επιβολή τέλους 1,5 ευρώ τη μέρα: Θα καταργηθεί ο φόρος διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και θα αντικατασταθεί από το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα.

18 Αύξηση προστίμων για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Τα πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο σήμερα είναι οριζόντιο, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και επιβάλλεται στον διαχειριστή, είτε είναι κύριος ή επικαρπωτής ή τρίτος, θα ορίζεται πλέον στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του εκάστοτε τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στα 5.000 ευρώ.

19 Θέσπιση ανώτατου ορίου διάρκειας 60 ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση: Θα τεθεί όριο 60 ημερών στη διάρκεια μιας μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Το όριο των 60 ημερών θα αφορά στη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.

20 Χαρακτηρισμός ως τουριστικού καταλύματος κάθε πολυκατοικίας της οποίας το σύνολο των διαμερισμάτων διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.


9 Προβολές

Comments


bottom of page