top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΣυμεών Βογιατζόγλου

Κτηματολόγιο:

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων


Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ξεκινά και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο, σύμφωνα με απόφαση της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” που επισημοποιήθηκε με την εκπνοή του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αποφάσισε την Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων κατά τους ορισμούς του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 και η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, διενεργείται από τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου (στο εξής «Χρήστης Αιτών») και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

Κάθε «Χρήστης Αιτών» εισέρχεται στη δικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων με τους τρόπους που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία χρηστών (Δικηγόρος, Συμβολαιογράφος, Δικαστικός Επιμελητής, Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία και ορίζονται ειδικότερα στις εκδοθείσες μέχρι σήμερα αποφάσεις του ΔΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681/2020, 4539/2023).

Ο «Χρήστης Αιτών» μέσω της εφαρμογής δημιουργεί ψηφιακό φάκελο για τη «Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος» όπου επιλέγει και συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν:

α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος,

β) τα στοιχεία του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση,

γ) την υποκατηγορία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση,

δ) την περιγραφή του προς διόρθωση σφάλματος,

ε) την αιτούμενη διορθωτική ενέργεια,

στ) τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος από τα οποία προκύπτει το σφάλμα και η αιτούμενη διόρθωση και

ζ) λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα/διαγράμματα που τεκμηριώνουν τη διόρθωση.

Τα παραπάνω στοιχεία του ψηφιακού φακέλου συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα στην Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου σφάλματος που δημιουργείται για να υποβληθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο καθώς και στο αίτημα διόρθωσης με την ονομασία «ΕΓΓΡΑΦΟ». Το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία και κατά περίπτωση υπογράφεται ως εξής:

α) όταν ο «Χρήστης Αιτών» είναι Δικηγόρος, Συμβολαιογράφος ή Δικαστικός Επιμελητής, αυτός υπογράφει ψηφιακά και

β) όταν ο «Χρήστης Αιτών» είναι φυσικό πρόσωπο, αυτό υπογράφει ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gr.

Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση με την ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού από περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») υπογράφεται ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gov.gr από όλους τους συνυπογράφοντες. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέλου, ο «Χρήστης Αιτών» τον υποβάλλει και λαμβάνει μήνυμα από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία υποβολής.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται τα στοιχεία του ψηφιακού φακέλου, για να είναι συμβατά με το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και η συμβατότητα των συνυποβαλλομένων εγγράφων με τις προδιαγραφές.

Μετά την παραλαβή της αίτησης, διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψή της κατά το άρθρο 18 του ν. 2664/1998. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επί της αιτούμενης διόρθωσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο χρήστη και αναρτάται η απόφαση του Προϊσταμένου στα συνυποβαλλόμενα της αίτησης. Για κάθε βήμα της διαδικασίας επεξεργασίας και καταχώρισης, ενημερώνεται ο ψηφιακός φάκελος με το κατάλληλο στάδιο.

Η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αναμένεται να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος», μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.


Κτηματολόγιο-Ηλεκτρονική δήλωση-FEK-2023-Tefxos B-07471-downloaded -02_01_2024
.pdf
Λήψη PDF • 136KB

Commenti


bottom of page