ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19


LOCKDOWN : Πώς προσαρμοζόμαστε

Η επαγρύπνηση, ο επαγγελματισμός και η συνεργασία που επιδεικνύουν οι μεσίτες επέτρεψαν τη συνέχιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και, πάνω απ 'όλα, επέτρεψε την αναγνώριση της μεσιτείας ακινήτων ως βασική υπηρεσία.

ΠΩΛΗΤΕΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ

Θα ήθελα να πουλήσω/εκμισθώσω το ακίνητό μου. Μπορώ να συνεργαστώ με έναν μεσίτη ακινήτων σε αυτήν την τρέχουσα κατάσταση;


Ναι, απολύτως, με σεβασμό στα μέτρα υγείας. Σεβόμαστε όλες τις κυβερνητικές οδηγίες και τα μέτρα υγιεινής και απομάκρυνσης που έχουν θεσπιστεί από τη Δημόσια Υγεία για την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης του COVID-19. Έχουμε επίσης τα τεχνολογικά εργαλεία για να διασφαλίσουμε τη σωστή παρακολούθηση και να σας υποστηρίξουμε σε όλη τη διαδικασία συναλλαγής. Επιτρέπονται προσωπικές επισκέψεις σε ακίνητα.


ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ


Θα ήθελα να επισκεφτώ ένα ακίνητο που με ενδιαφέρει που είδα στο www.lyxestate.com. Πως μπορώ να το κάνω?

Επιτρέπονται προσωπικές επισκέψεις σε ακίνητα. 

Είμαστε επαγγελματίες που συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τα μέτρα που ανακοινώνονται από κυβερνητικές αρχές και οργανισμούς δημόσιας υγείας για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.

Έχουμε τα τεχνολογικά εργαλεία για να διασφαλίσουμε τη σωστή παρακολούθηση και θα υποστηρίξουμε με ασφάλεια τους πελάτες μας καθ 'όλη τη διαδικασία πώλησης ή / και αγοράς της περιουσίας τους. Επικοινωνήστε σήμερα, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με την ιδιοκτησία και τις προσωπικές επισκέψεις και να σας συνοδεύσουμε προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε τεχνολογία, όπως εικονικές επισκέψεις.

Τι γίνεται με άλλους ενδιαφερόμενους στην αγορά των ακινήτων, και εκείνους που σχετίζονται με συναλλαγές ακινήτων (συμβολαιογράφοι, επιθεωρητές κτιρίων, επιθεωρητές γης και εκτιμητές);

Οι σχετιζόμενες υπηρεσίες λειτουργούν . Τα ραντεβού κλείνονται ηλεκτρονικά. Στο φάκελο ΧΡΗΣΙΜΑ θα βρείτε χρηστικά links για περισσότερες πληροφορίες.  

LYX ESTATE LOGO 4 RGB crop.jpg

Μείνετε ενημερωμένοι

Μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Πνευματική ιδιοκτησία © 2020-2021 Lyx Estate

Website Design by S.G.V.