Δήλωση ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται ως διευκόλυνση σε εσάς, προέρχονται από τρίτους και πηγές  που το LYX ESTATE πιστεύει ότι είναι αξιόπιστες, ακριβείς, και παρέχονται με καλή πίστη. Ωστόσο, η LYX ESTATE προσπαθεί να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες, και ενδέχεται μερικές από αυτές να μην είναι πλήρεις ή ακριβείς για μεμονωμένες περιστάσεις.
Για μεμονωμένες περιστάσεις η LYX ESTATE δεν παρέχει εγγύηση ως προς την ορθότητα και την ακρίβεια της πληροφορίας.

Οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι τρέχουσες κατά την έκδοση, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και υπόκεινται στη διαθεσιμότητα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Τα αποτελέσματα από αριθμομηχανές που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως ένδειξη.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από μέρη εκτός της LYX ESTATE. Τέτοιοι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για αναφορά. Το γραφείο αξιολογεί, εγκρίνει, αλλά δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, επειδή η πολιτική απορρήτου της LYX ESTATE ισχύει μόνο όταν βρίσκεστε σε αυτόν τον Ιστότοπο, αφού συνδεθείτε σε άλλο ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου προτού αποκαλύψετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ως προϋπόθεση για τη χρήση του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών στον Ιστότοπο, εγγυάστε στη LYX ESTATE πως δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, συμφωνείτε στη μη:
 

  • χρήση της Ιστοσελίδας για δυσφήμιση, κατάχρηση, παρενόχληση, αποθήκευση, απειλή ή με άλλον τρόπο προσβολή άλλων,

  • δημοσίευση, διανομή, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετάδοση ή διάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απρεπές, προσβλητικό ή ακατάλληλο ·

  • χρησιμοποίηση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου εργαλείου ή λογισμικού δέσμης ενεργειών.

  • συμμετοχή ή προώθηση τυχόν ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων μέσω της Ιστοσελίδας ·

  • διάθεση, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο οποιουδήποτε υλικού που δεν έχετε δικαίωμα να διαθέσετε ή το οποίο περιέχει ιούς ή άλλους κωδικούς υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να περιορίζουν ή να καταστρέφουν τη λειτουργικότητα άλλου λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
     

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ: Η LYX ESTATE και οι προμηθευτές του μπορούν να κάνουν βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και άλλα υλικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή να τερματίσουν αυτόν τον Ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επίσης μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης αυτού.