Ποιά είναι η αξία του ακινήτου σας ;

Πείτε μας λίγα λόγια για το ακίνητό σας και μπορούμε να σας παρέχουμε μια χωρίς υποχρέωση αξιολόγηση ιδιοκτησίας για να μάθετε πόσο αξίζει το ακίνητό σας σήμερα, ώστε να μπορείτε να λάβετε με μεγαλύτερη προσοχή αποφάσεις για το μέλλον.

arrow&v

Ευχαριστούμε. Κάνατε την καλύτερη επιλογή!

ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ

Ο προσδιορισμός της αγοραίας/πραγματικής αξίας ενός ακινήτου είναι μια σημαντική υπηρεσία για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε πώληση ή αγορά. Είναι σημαντικός γιατί από αυτόν εξαρτάται ο χρόνος πώλησης ενός ακινήτου. Ο προσδιορισμός της αγοραίας/πραγματικής αξίας για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων σκοπεύουν στην βέλτιστη ενημέρωση κάθε πωλητή ή αγοραστή ακινήτου πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτου πραγματοποιούνται για διάφορες κατηγορίες ακινήτων όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, αποθήκες, οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Είτε αφορά την πώληση, έρευνα αγοράς, δικαστική χρήση ή κληρονομική υπόθεση σας παρέχουμε τη βέλτιστη ενημέρωση

Σας παρέχουμε μια σύντομη και περιεκτική αξιολόγηση του ακινήτου, δύο ή τριών σελίδων, καταλήγοντας στην αγοραία του αξία. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της συγκριτικής ανάλυσης, και συνυπολογίζουμε επιπλέον αξίες. Απαιτείται αυτοψία, και στην περίπτωση που συνοδεύεται από αποκλειστική ανάθεση παρέχεται δωρεάν.

Λαμβάνετε μια συνοπτική έκθεση προσδιορισμού της αγοραίας αξίας σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, ενυπόγραφη με σφραγίδα, και απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Κατάλληλη για μονοκατοικίες ή διαμερίσματα  μεγάλης επιφάνειας, και επαγγελματικά ακίνητα γραφειακής ή εμπορικής χρήσης. Συνήθως χρησιμοποιείται συνδυασμός μεθόδων εκτίμησης.

Εδώ σας παρέχεται μια πλήρης αναλυτική έκθεση εκτίμησης σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, ενυπόγραφη με σφραγίδα, και απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Απαιτείται αυτοψία, επιπλέον παροχή στοιχείων και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της. Ενδεχομένως να χρειαστεί συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη για το βέλτιστο αποτέλεσμα.